nach oben
Skip to main content
nach oben

EyeC Quality Link

EyeC Quality Link łączy prasę i przewijarkę w celu zapewnienia pełnej kontroli jakości przy maksymalnej wydajności. Dzięki EyeC Quality Link można zmniejszyć ilość odpadów poprzez monitorowanie jakości druku na prasie, poprawić bezpieczeństwo poprzez ocenę jakości każdej zadrukowanej rolki na stacji roboczej i przyspieszyć usuwanie wadliwego materiału na przewijarce.

nach oben

Poprawa jakości i produktywności

Dzięki EyeC Quality Link możesz monitorować jakość tam, gdzie przynosi to największe korzyści - na prasie - i wykorzystywać wyniki kontroli, aby przyspieszyć usuwanie wadliwego materiału na przewijarce. W rezultacie możesz cieszyć się pełną kontrolą jakości bez konieczności wyposażania prasy i przewijarki w pełne systemy kontroli. Nie tylko zapobiegasz marnotrawstwu, obniżasz koszty produkcji i spełniasz wymagania klientów, ale przede wszystkim zwiększasz swoją produktywność.

nach oben

Zapobieganie marnotrawstwu i obniżanie kosztów

Zainstalowany na maszynie EyeC ProofRunner monitoruje 100% nakładu w czasie rzeczywistym. System identyfikuje każdy wadliwy element i ostrzega użytkownika, dzięki czemu można natychmiast naprawić problem. W rezultacie można pracować z pełną prędkością maszyny bez ryzyka i nie produkować niepotrzebnych odpadów i przekroczeń.

nach oben

Skuteczna ocena wyników inspekcji

Oprogramowanie EyeC Quality Manager umożliwia wykorzystanie danych z prasy do oceny jakości każdej wydrukowanej rolki i uniknięcia niepotrzebnych przestojów na przewijarce. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi można łatwo przeglądać odchylenia i akceptować drobne wady jednym kliknięciem. Teraz, niezależnie od linii wykańczającej, ocena ta może być przeprowadzana przez ekspertów, takich jak pracownicy działu kontroli jakości.

nach oben

Szybkie usuwanie wadliwych materiałów

Oprogramowanie EyeC Finishing Manager wykorzystuje zwolnione dane do automatycznego zatrzymywania nawijarki, gdy operator musi usunąć wadliwe materiały. Zmniejszenie liczby zatrzymań pozwala operatorowi pracować szybciej i wydajniej. Z pewnością klienci będą zadowoleni z bezbłędnie wykonanej pracy!

nach obennach oben

Skrzynka informacyjna

Chcesz dowiedzieć się więcej o EyeC Quality Link? Wystarczy pobrać broszurę.

Broszura Quality Link

nach oben

Ashley Madden

EyeC America

nach oben
nach oben

Share or Print this page

Choose one of the services below:

Please choose your language: