nach oben
Skip to main content

Szybka i dokładna kontrola Braille'a dzięki systemom kontroli EyeC

Jako projektant, producent lub użytkownik opakowań farmaceutycznych musisz zagwarantować, że brajl na Twoim materiale opakowaniowym ma prawidłową zawartość, układ i rozmieszczenie. Ponadto kropki brajlowskie muszą być zgodne z normami, takimi jak Marburg Medium lub ISO 17351. Dzięki opcjonalnej opcji kontroli Braille'a, systemy kontroli EyeC Proofiler szybko i dokładnie sprawdzają zawartość i zgodność z normami Braille'a na materiałach opakowaniowych. Zapewnia to zgodność ze wszystkimi wymaganymi wytycznymi branżowymi!

Szybka i dokładna kontrola Braille'a dzięki systemom kontroli EyeC
nach oben

Szybka i dokładna kontrola alfabetu Braille'a

Od czasu dyrektywy UE 2004/27/WE opakowania zatwierdzonych produktów leczniczych muszą zawierać nazwę, a także działanie i dawkę w alfabecie Braille'a. W 2010 r. zastąpiła ją norma DIN EN 15823 „Braille on pharmaceutical packaging”, która obowiązuje w całej UE. W połączeniu z międzynarodową normą ISO 17351 „Braille on packaging for medicinal products”, norma DIN EN ISO 17351:2014 jest nadal aktualna.

EyeC oferuje testy brajlowskie zarówno dla brajla tłoczonego, jak i wytłaczanego. System testuje brajla na przedniej stronie materiału opakowaniowego, gdzie należy zapewnić wrażliwość dotykową.

Na etapie przygotowania do druku opcja wykorzystuje plik PDF jako odniesienie. Braille może być ustawiony zgodnie ze standardem ECMA dla wytłaczania Braille'a na składanych pudełkach na osobnej stronie, na osobnej warstwie lub jako specjalny kolor.

System weryfikuje treść brajlowską względem zatwierdzonego przez klienta szablonu we wszystkich językach. Aby ułatwić zrozumienie, brajl jest wyświetlany w formie zdekodowanej.

Oprócz brajla, system EyeC Proofiler sprawdza wszystkie błędy tekstowe, a także inne wady druku - wszystko w jednym cyklu kontroli. Pozwala to zaoszczędzić jeszcze więcej czasu i pieniędzy.

Po zakończeniu kontroli otrzymujesz automatycznie wygenerowany raport z kontroli, który pomaga śledzić wyniki kontroli w dowolnym momencie, zapewnia jakość i gwarantuje zgodność ze standardami brajlowskimi w regulowanym środowisku farmaceutycznym.

Dzięki opcji proofingu Braille Graphic, EyeC Proofiler Graphic sprawdza pliki PDF pod kątem:

  • Prawidłowej zawartości w dowolnym języku (tłumaczenie znaków brajlowskich i porównanie z zatwierdzonym szablonem klienta).
  • Prawidłowe rozmieszczenie siatki brajlowskiej
  • Zgodność z wytycznymi dotyczącymi odstępów między punktami alfabetu Braille'a, takimi jak Marburg Medium, Marburg Large, Standard American i Jumbo American.
nach oben

Przegląd różnych rozwiązań EyeC w zakresie oprogramowania do kontroli brajlowskiej

Dzięki rozwiązaniom programowym EyeC gwarantujemy kompleksową weryfikację brajlowską zarówno na etapie przygotowania do druku, jak i kontroli offline.

nach oben

Grafika i kontrola przed drukiem

EyeC Proofiler Content sprawdza brajla pod kątem wszystkich możliwych zmian w treści. Podobnie EyeC Proofiler Graphic sprawdza wszystkie pliki i porównuje je z zatwierdzoną grafiką. W jednym przebiegu inspekcji, oprócz alfabetu Braille'a, sprawdzane są wszystkie inne aspekty, takie jak teksty, grafika lub kody 1D i 2D. Dzięki EyeC Workflow Integration można przenieść wyniki do odpowiedniego systemu obiegu dokumentów.

Systemy inspekcji offline

EyeC Proofiler umożliwia sprawdzanie brajla na składanych kartonach w jednym kroku. W ten sposób wytłoczenia Braille'a są sprawdzane pod kątem dokładności, a brakujące lub nieprawidłowe punkty Braille'a są identyfikowane. Weryfikowane jest prawidłowe rozmieszczenie i zgodność z wymaganymi standardami. Inne aspekty kontroli obejmują dekodowanie i jakość tłoczenia.

EyeC Proofiler 900 - 1700 DT można precyzyjnie dostosować do własnych potrzeb i w dowolnym momencie rozszerzyć o opcję kontroli brajlowskiej. Jest on używany podczas konfiguracji prasy oraz do wyrywkowych kontroli towarów wychodzących i przychodzących.

nach oben

Ashley Madden

EyeC America

nach oben

Share or Print this page

Choose one of the services below:

Please choose your language: