nach oben
Skip to main content

Kontrola etykiet

Etykiety samoprzylepne są stosowane w wielu różnych dziedzinach, takich jak przemysł spożywczy i farmaceutyczny, i podlegają ustalonym przepisom w zależności od branży. Ich struktura i zawartość są zatem ściśle regulowane. Pewne informacje, takie jak nazwa produktu, nazwa i adres producenta, składniki, informacje o wartościach odżywczych, informacje o alergenach, ilości netto i szczegóły partii muszą być zawsze zawarte na etykiecie. Dzięki oprogramowaniu EyeC etykiety są profesjonalnie sprawdzane na etapie przygotowania do druku: W ten sposób kontrola etykiet usprawnia procesy produkcyjne i oszczędza koszty. Kontrolowane są również elementy graficzne, takie jak kody kreskowe 1D i 2D, które muszą być czytelne w maszynie i w postaci zwykłego tekstu, aby zapewnić bezproblemową integrację z systemem zarządzania towarem.

Kontrola etykiet
nach oben

Jak to się robi?

Kontrola etykiet jest przeprowadzana na różnych etapach procesu produkcyjnego. Oprócz kontroli przed drukowaniem, przeprowadzana jest również końcowa kontrola etykiet w trybie off-line i in-line. Podczas kontroli off-line zatwierdzone próbki druku są porównywane z wydrukowaną etykietą, na przykład podczas kontroli towarów przychodzących, dzięki czemu błędy są szybko wykrywane i korygowane. Kontrola in-line odbywa się podczas procesu drukowania poprzez porównanie całego zadania drukowania z zatwierdzonym szablonem klienta. Zapobiega to reklamacjom i ewentualnym wycofaniom na linii produkcyjnej. Sprawdzane jest również położenie etykiet i ewentualne uszkodzenia.

nach oben

Dlaczego kontrola etykiet jest tak ważna?

Dzięki skutecznej kontroli etykiet błędy i uszkodzenia są wykrywane wcześnie, co pozwala uniknąć późniejszych działań związanych z wycofywaniem produktów z rynku. Bezbłędne etykiety mają również ogromne znaczenie dla zdrowia konsumentów, na przykład w przypadku informacji o alergenach w żywności lub wskazania prawidłowych składników produktów medycznych. Nieprawidłowe oznakowanie produktów może również wystąpić w przypadku zmiany produktów na linii produkcyjnej: Dzięki oprogramowaniu EyeC można wykryć te błędy na wczesnych etapach produkcji, a tym samym szybko je skorygować.

Kontrola etykiet przez EyeC

Dzięki naszym systemom oprogramowania do kontroli etykiet samoprzylepnych otrzymujesz idealne rozwiązanie gwarantujące najwyższą jakość i brak błędów. W ramach procesu kontroli grafiki i przygotowania do druku, projekty etykiet są sprawdzane za pomocą EyeC Proofiler Content i EyeC Proofiler Graphic. W kolejnym kroku EyeC Proofiler jest wykorzystywany do kontroli towarów przychodzących, podczas gdy EyeC ProofRunner Label jest wykorzystywany w procesie produkcji i na etapie post-press.

nach oben

Ashley Madden

EyeC America

nach oben

Share or Print this page

Choose one of the services below:

Please choose your language: