nach oben
Skip to main content

Obraz przemysłowy

Termin przemysłowe przetwarzanie obrazu obejmuje wszystkie aplikacje, które obsługują i testują urządzenia i systemy wykorzystujące przechwytywanie obrazu. System przemysłowego przetwarzania obrazu składa się z różnych komponentów sprzętowych, które wykorzystują interfejsy do komunikacji z odpowiednim oprogramowaniem. Obejmuje to światło, czujnik obrazu i obiektyw przechwytujący obraz. Przechwycony obiekt jest przekształcany w obraz cyfrowy, który jest wysyłany do procesora w celu analizy.

W dziedzinie drukowania przemysłowa obróbka obrazu również odgrywa ważną rolę: elementy graficzne, takie jak obrazy, zdjęcia, etykiety, wkładki lub składane kartony są przechwytywane przez komputer i analizowane, przetwarzane i renderowane przez odpowiednie oprogramowanie. Przechwytywanie obrazu odbywa się za pomocą skanera lub digitalizatora. Kolejny etap obejmuje przetwarzanie obrazu, w tym kompresję i analizę danych obrazu. Na ostatnim etapie obrazy są renderowane za pomocą monitorów lub kolorowych drukarek.

Obraz przemysłowy
nach oben

Gdzie stosowane jest przemysłowe przetwarzanie obrazu?

Przemysłowe przetwarzanie obrazu jest wykorzystywane w różnych dziedzinach. Poza przemysłem drukarskim z inspekcją prepress, jest ono wykorzystywane w sektorze wydawniczym i graficznym. Innym ważnym obszarem jest przemysł wideo.

W sektorze przemysłowym znajduje zastosowanie w inżynierii motoryzacyjnej, a także w medycynie i technologii ruchu drogowego.

nach oben

Jak działa przemysłowe przetwarzanie obrazu?

Przetwarzanie obrazu w przemyśle odbywa się przy użyciu algorytmów do sprawdzania obrazu. Nazywa się to „machine vision” i przeprowadza zautomatyzowaną kontrolę wizualną. W ten sposób można osiągnąć wysoką wydajność produkcji. Przemysłowe przetwarzanie obrazu jest zawsze dostosowane do sektora, w którym jest wykorzystywane, np. sektora farmaceutycznego, przemysłu elektronicznego i logistyki. Służy do odczytywania i sprawdzania kodów, takich jak kody kreskowe.

Jako istotna część nowoczesnej kontroli jakości, oferuje stałą głębokość testu, podczas gdy kontrola jakości wykonywana przez ludzi zależy od ich umiejętności poznawczych, a także ich formy w danym dniu. Precyzyjne zarządzanie wymaganiami ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego procesu przetwarzania obrazu.

Zalety przemysłowego przetwarzania obrazu

Oferuje niezliczone korzyści, takie jak optymalizacja i przyspieszenie procesów, które skutkują wyższą wydajnością. Kolejną zaletą jest wzrost jakości i bezpieczeństwa produktów. Nieprawidłowości w produkcji są wykrywane szybko i wcześnie, a następnie usuwane.

Przemysłowe przetwarzanie obrazu w przygotowaniu do druku

Technika ta odgrywa ważną rolę w kontroli grafiki i przygotowania do druku. Dzięki rozwiązaniom programowym EyeC, takim jak EyeC Proofiler, wszystkie wymagania branży poligraficznej są spełnione. Odczytuje wydruki za pomocą szybkich skanerów i znajduje wszystkie rodzaje błędów, takie jak niewyraźne przejścia, brakujący atrament, plamy lub odchylenia kolorów. Wyniki są drukowane i zapisywane cyfrowo w protokole. Oprogramowanie może być używane do sprawdzania etykiet, ulotek, składanych kartonów, kontroli Braille'a lub kodów 1D i 2D.

nach oben

Ashley Madden

EyeC America

nach oben

Share or Print this page

Choose one of the services below:

Please choose your language: