nach oben
Skip to main content

Pomiar kolorów: Szybkie i łatwe sprawdzanie kolorów i ich tolerancji ΔE za pomocą systemów inspekcji EyeC

Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję, kontrolę przychodzącą, czy już o projektowanie grafiki i proces przygotowania do druku, rozwiązania kontrolne EyeC ułatwiają zapewnienie, że kolory użyte na materiałach opakowaniowych mieszczą się w określonych tolerancjach ΔE. Dzięki systemom inspekcji EyeC można łatwo i szybko sprawdzić kolory i ich tolerancje ΔE. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych systemach kontroli!

Pomiar kolorów: Szybkie i łatwe sprawdzanie kolorów i ich tolerancji ΔE za pomocą systemów inspekcji EyeC
nach oben

Kontrola kolorów na próbkach do druku i plikach PDF

∆E wskazuje różnicę między wydrukiem testowym a wydrukowanym wynikiem. Podczas gdy ∆E równe 1 trudno dostrzec gołym okiem, ∆E równe 5 jest wyraźnie widoczne. Dzięki EyeC nie potrzebujesz żadnych zewnętrznych urządzeń pomiarowych do przeprowadzania pomiarów kolorów drukowanych produktów: różne rozwiązania programowe, takie jak EyeC Proofiler, przejmują tę część.

Referencyjne wartości kolorów mogą być przechowywane w formie książek kolorów w osobistej bibliotece kolorów, a następnie mogą być używane w sposób powtarzalny, automatyczny i bezpieczny dla procesu do pomiarów kolorów w różnych rozwiązaniach oprogramowania EyeC.

Zarządzanie cyfrowymi wzornikami kolorów i niestandardowymi referencjami kolorów za pomocą EyeC Color Book Editor

EyeC Color Book Editor to samodzielny program do zarządzania niestandardową cyfrową biblioteką kolorów. Tworzysz dowolną liczbę książek kolorów z dowolną liczbą kolorów referencyjnych indywidualnie lub importujesz popularne książki kolorów jako pliki CxF. Następnie można użyć tych cyfrowych książek kolorów w EyeC Proofiler i EyeC Proofiler Graphic do pomiaru kolorów. Poszczególne kolory można tworzyć i edytować za pomocą kilku kliknięć w przyjaznym dla użytkownika edytorze Color Book Editor. Dla każdego koloru można zapisać dokładne wartości CIE-Lab i wartości tolerancji ΔE.

Dzięki EyeC Color Book Editor można używać różnych systemów kolorów, a także indywidualnych ustawień kolorów w tym samym czasie. Ponadto predefiniowane kolory zapobiegają błędnym wpisom podczas kontroli w EyeC Proofiler, co znacznie zwiększa niezawodność kontroli.

nach oben

Przegląd różnych rozwiązań programowych do kontroli kolorów od EyeC

nach oben

Grafika i kontrola przed drukiem

EyeC Proofiler Graphic wspiera użytkownika w automatycznym zarządzaniu warstwami i separacjami kolorów. Wykonuje również pomiary odstępów między kolorami i automatycznie wybiera treść do sprawdzenia.

EyeC Proofiler Content umożliwia wykrywanie dodanego lub usuniętego tekstu (fragmentów?) oraz znajdowanie zmian w czcionkach i właściwościach tekstu. Ponadto oprogramowanie to może również wykrywać różnice w rozmiarze i kolorze czcionki.

Systemy inspekcji offline

Pomiary kolorów dla EyeC Proofiler oceniają kolory w CIE-Lab i wskazują różnicę kolorów ΔE w porównaniu do referencyjnych wartości kolorów. Dowolna liczba plam kolorów może być mierzona w dowolnym miejscu próbki. Nie ma znaczenia, czy pomiar jest wykonywany na pliku PDF (porównanie PDF do PDF), czy na zeskanowanej, fizycznej próbce (porównanie PDF do skanu lub skan do skanu). Umożliwia to zarówno względną kontrolę procesu, jak i bezwzględny pomiar koloru w CIE-Lab. W tym przypadku dokładność zależy od użytego skanera.

Aby zapewnić łatwe i szybkie wprowadzanie danych, najbardziej odpowiednie kolory z używanej książki kolorów są automatycznie sugerowane użytkownikowi. Dla każdego pola koloru można wybrać inną książkę kolorów. Możliwe jest również ręczne wprowadzenie wartości kolorów referencyjnych CIE-Lab.

Wybierając predefiniowane wartości kolorów referencyjnych, można uniknąć błędów przy wprowadzaniu danych. W ten sposób funkcja pomiaru koloru wraz z cyfrową biblioteką kolorów daje pewność, że zawsze używane są prawidłowe wartości koloru referencyjnego CIE-Lab i jego tolerancja ΔE.

Częścią funkcji pomiaru kolorów z księgą kolorów jest EyeC Color Book Editor.

EyeC Proofiler wykrywa wszystkie istotne wady, takie jak brakujące lub błędnie wydrukowane litery, a także plamy, odchylenia kolorów lub brakujący atrament. Podczas sprawdzania składanych kartonów sprawdzane są wszystkie możliwe formaty wejściowe PDF, z warstwami lub kolorami dodatkowymi. Pomiar kolorów jest również przeprowadzany za pomocą EyeC Proofiler dla opakowań w sektorze dóbr konsumpcyjnych i luksusowych. Ponadto za pomocą EyeC Proofiler 900 - 1700 DT można niezawodnie przeprowadzać pomiary pasków kolorów.

nach oben

Ashley Madden

EyeC America

nach oben

Share or Print this page

Choose one of the services below:

Please choose your language: