nach oben
Skip to main content

EyeC Audit Trail Viewer

EyeC Audit Trail Viewer, dostępny dla EyeC Proofiler i EyeC Proofiler Graphic od wersji 3.4, jest narzędziem do przeglądania ścieżek audytu i identyfikowania krytycznych zdarzeń. Anomalie są szybko wykrywane, a cenny czas jest oszczędzany podczas kontroli procesu. Co więcej, audyty są łatwe do przygotowania.

EyeC Audit Trail Viewer
nach oben

Elastyczne zarządzanie danymi

EyeC Audit Trail Viewer umożliwia elastyczne ładowanie i wizualizację istniejących danych, takich jak pliki CSV, dzienniki zdarzeń lub dane z zewnętrznych źródeł, takich jak kopie zapasowe lub dane z różnych komputerów.

Przejrzysta wizualizacja

Zgodnie z Code of Federal Regulations Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (U.S. FDA Title 21 CFR Part 11), EyeC Audit Trail Viewer dostarcza wszystkich istotnych informacji w formacie czytelnym dla człowieka.

Widok główny zawiera pełną listę wszystkich zdarzeń, podczas gdy widok szczegółowy wyświetla szczegółowe informacje o wybranym zdarzeniu.

Niestandardowe filtry i zapytania

Filtruj dane za pomocą EyeC Audit Trail Viewer i skup się na krytycznych zdarzeniach podczas audytu. Oprogramowanie zawiera kilka opcji filtrowania, które pozwalają zawęzić wyszukiwanie m.in. według daty, użytkownika i typu zdarzenia. Ponadto można użyć alternatywnych lub połączonych terminów wyszukiwania, aby zidentyfikować określone zdarzenia. Zapytania wyszukiwania można zapisywać, kopiować i dostosowywać bezpośrednio w systemie. Pozwala to na przeprowadzanie spójnych przeglądów audytowych i oszczędność czasu podczas konfiguracji.

nach oben

Kompleksowe raporty

EyeC Audit Trail Viewer umożliwia wygenerowanie raportu z wyników przeglądu w dowolnym momencie. Sprawia to, że Audit Trail Viewer jest doskonałym narzędziem do dokumentowania procesów i przygotowywania dowodów audytu dla audytora. Raporty ścieżki audytu zawierają następujące informacje:

- Użytkownik

- Zdarzenie

- Zmienione dane

- Znacznik czasu

- System/urządzenie

- Powód zmiany

Każdy użytkownik w systemie ma przypisany identyfikator użytkownika, dzięki czemu wszystkie zmiany można jednoznacznie przypisać. Zdarzenie jest definiowane jako każde odchylenie od zdefiniowanych parametrów. Znaczniki czasu są ustawiane automatycznie przez system audytu. Powody zmian są natomiast dokumentowane przez samych użytkowników.

nach oben

Jak działa ścieżka audytu EyeC?

Audyt obejmuje badanie wszystkich procesów, działań i wyników pod kątem stopnia zgodności z określonymi wymaganiami.

Jako podstawowe narzędzie zapewnienia jakości, ścieżka audytu jest zatem niezbędna dla płynnego przebiegu procesu. Wszystkie zmiany i zapisy są rzetelnie dokumentowane. Daje to przegląd wszystkich rzeczywistych i próbnych działań podejmowanych przez wszystkie osoby w danym okresie. Oznacza to, że te ważne informacje są zawsze dostępne dla kolejnych poziomów procesu.

Jak wykorzystywana jest ścieżka audytu?

Audyty i ścieżki audytu mają kluczowe znaczenie w wielu sektorach, takich jak przemysł i handel, a także przemysł farmaceutyczny lub motoryzacyjny. Szczegółowe dzienniki interwencji chronią przed manipulacjami i zapewniają najwyższe standardy jakości. W ten sposób uzyskuje się przejrzysty wgląd w cały łańcuch dostaw.

Zalety ścieżki audytu w skrócie

W przypadku uszkodzenia, Audit Trail Viewer pozwala w pełni odkryć i prześledzić wszystkie osoby i ich działania. Ułatwia to również odzyskiwanie systemów i danych. W ten sposób chronisz się przed utratą danych dzięki funkcji automatycznego tworzenia kopii zapasowych. Wszystkie przechowywane dane są również zgodne z RODO dzięki płynnemu szyfrowaniu end-to-end.

nach oben

Ashley Madden

EyeC America

nach oben

Share or Print this page

Choose one of the services below:

Please choose your language: